تماس با ما

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در آستراخان

آدرس: روسیه، شهر آستراخان، خیابان آدمیرالتیسکایا، پلاک 3

شماره تلفن: 007 (8512) 394601, 007 (8512) 395602, 007 (8512) 395603

شمارۀ نمابر: 007 (8512) 395604

ایمیل: Iranconsulate.asf@mfa.gov.ir

 

General Consulate of Islamic Republic of Iran - Astrakhan

Address: No. 3, Admiralteyskaya Str, Astrakhan City, 414000, RUSSIA

Tel.: 007 (8512) 394601, 007 (8512) 395602, 007 (8512) 395603

Fax: 007 (8512) 395604

Email: Iranconsulate.asf@mfa.gov.ir

 

Генеральное Консульство И.Р.Иран в городе Астрахани

Адрес: РОССИЯ, город Астрахань, улица Адмиралтейская, дом 3

Тел.: 007 (8512) 394601, 007 (8512) 395602, 007 (8512) 395603

факс: 007 (8512) 395604

Email: Iranconsulate.asf@mfa.gov.ir