اخبار اقتصادی

باسمه تعالی

روابط تجاری ایران و آستراخان

در 9 ماه اول سال 2020

 

حجم مبادلات تجاری استان آستراخان و جمهوری اسلامی ایران در 9 ماه اول سال 2020 معادل 175.3 میلیون دلار بوده است. ارزش صادرات این استان به ایران 159.4 میلیون دلار و واردات آن 16.0 میلیون دلار (25% افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل) بوده است.

سهم جمهوری اسلامی ایران در مبادلات تجارت خارجی استان آستراخان در 9 ماه اول سال 2020 (567.1 میلیون دلار) معادل 31% بوده است. لازم به ذکر است که سهم ایران در مبادلات تجارت خارجی استان آستراخان در 9 ماه اول سال 2019 معادل 68.7% بود..

 

مبادلات تجاری ج. ا. ایران و استان آستراخان به میلیون دلار

ژانویه تا سپتامبر (9 ماه)

صادرات به ایران

واردات از ایران

تراز تجاری

حجم مبادلات

سال 2019

199.1

12.8

186.3

212

سال 2020

159.4

16

143.4

175.3

سال 2020 نسبت به سال 2019 به درصد

80.1%

125%

77%

82.7%

 

کالاهای صادراتی اصلی استان آستراخان به جمهوری اسلامی ایران همانند گذشته شامل غلات (گندم، ذرت و جو) به میزان 106.4 میلیون دلار (27.8% کاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل)، چوب و اقلام چوبی به میزان 34.8 میلیون دلار (4% افزایش)، دانه های روغنی به میزان 13.1 میلیون دلار (افزایش 26 برابری) می باشند.

سهم عمده اقلام وارداتی از جمهوری اسلامی ایران به استان آستراخان را میوه و خشکبار به میزان 8.8 میلیون دلار (29.4% افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل) و محصولات فرآوری میوه و سبزیجات به میزان 3.1 میلیون دلار (افزایش 1.8 برابری) به خود اختصاص داده اند 

منابع:

http://yutu.customs.ru/folder/176161/document/176165

http://stat.customs.ru/apex/f?p=201:13:538692259802853:proverka:NO:::