ساعات کار نمایندگی
روزهای تعطیل: شنبه و یک شنبه + تعطیلات رسمی نمایندگی
ساعت 8:30 الی 16:30 به وقت محلی

گالری فیلم