1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - سامانه تاک
گالری
access deny
پیوند ها

سامانه تاک وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

هم میهنان گرامی  می توانند جهت انجام امور صدور وکالتنامه و تصدیق امضا، مراحل تشکیل پرونده و تأیید مدارک دانشجویی و اخذ گواهینامه عدم سوء پیشینه به آدرس زیر مراجعه نمایند.

"سامانه تاک"

http://tak.mfa.ir/

نظرات