1669
سفارت جمهوری اسلامی ایران - - جغرافیای اقتصادی ولایت هرات
گالری
access deny
پیوند ها

جغرافیای اقتصادی ولایت ( استان) هرات

اهمیت هرات تنها به ژئوپولیتیک و ژئواستراتژی محدود نشده و از اهمیت اقتصادی یا ژئواکونومیک بالایی نیز برخوردار است . هرات علاوه بر نقش مهم در ترانزیت و تجارت منطقه ، از منابع غنی انسانی ( جمعیت بالا و کارگران ارزان ) کشاورزی ( خاک حاصلخیز و دسترسی به منابع آب ) ، طبیعی ( معادن مختلف ) و همچنین در آمدهای گمرکی برخوردار است . در واقع ، اگر طالبان توانست تحریمات سه ساله سازمان ملل متحد را تحمل کند ، تاحدود زیادی به علت در آمدهای سرشار ولایت هرات بود . هرات در مسیر جاده تاریخی ابریشم که آسیای مرکزی ، هند و خاور میانه را به هم متصل میکرد واقع شده است و امروزه هم میتواند نقش تاریخی خود را تکرار کند . در هرات دو گمرک مهم تجاری به نام های اسلام قلعه و تورغندی وجود دارد که درآمدها و نقش تجاری آن از اهمیت بالایی برای دولت مرکزی برخوردار است . نزدیکی جغرافیای هرات به ایران به عنوان کشوری باثبات و عدم حضور طالبان و القاعده در این منطقه سبب شده است که امنیت لازم برای رشد اقتصادی هرات و سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در آن فراهم شود . جغرافیای اقتصادی هرات سه عامل لازم برای رشد اقتصادی یعنی کار ، زمین و سرمایه را دارد و گفته میشود که هرات به علت دسترسی آسان به خلیج فارس و دریای عمان این امکان را دارد که در آینده نزدیک به دبی افغانستان تبدیل شود .

نظرات