عملکرد تجارت خارجی مقدونیه از ژانویه تا  اکتبر  ۲۰۱۷

 

بر اساسگزارشاداره آمار کشوری، ارزش کل کالا های صادراتی جمهوری مقدونیه از ژانویه تا اکتبر سال ۲۰۱۷به  ۲۵۵ میلیارد و ۴۵۵میلیون و ۸۷۳ هزاردنار  رسیده  و در مقایسه با سال گذشته  ۹، ۱۵ درصد  افزایش یافته است.

در همان مدت،ارزش کالاهای وارداتی ۳۴۳میلیارد و ۲۹۶میلیون و ۳۹هزار دنار  بودهکه نسبت به  سال قبل ۱۱.۷درصد  بیشتر شده است.

کسری موازنه تجاری در دوره یادشده بالغ بر ۸۷ میلیارد و ۸۴۰ میلیون و ۱۶۷ هزار دنار  بوده و صادرات مقدونیه در این مدت 4/74درصد از مقدار واردات این کشور را پوشش داده است.

فهرست کالاهای مبادله شده نشان می دهد که در صادرات، بیشترین سهم را کاتالیزورها، فلزات گرانبها و ترکیبات آنها، سیم های مورد استفاده در وسایل نقلیه زمینی، هوایی و دریایی به خود اختصاص داده اند.

 واردات نیز عمدتا شامل پلاتین و آلیاژهای پلاتینی و فلزات دیگر به شکل پودر یا مواد اولیه و همچنین روغن های نفتی و تولیداتی بوده که از مواد معدنی قیری به دست می آیند.

بیشتر مبادلات جمهوری مقدونیه با آلمان، بریتانیا، یونان، صربستان و بلغارستان صورت گرفته  است.

 

جدول خلاصه عملیات تجارت خارجی مقدونیه:

حجم مبادله در دوره ژانویه تا اکتبر ۲۰۱۷

پوشش واردات با صادرات

۵۹۸ میلیارد و ۷۵۱ میلیون و۹۱۲هزار دنار

                ۷۴.۴     

۹ میلیارد و۷۲۲ میلیون و ۱۰۶هزار ( با نرخ یورو)

           حدود 75 درصد

۱۰ میلیارد و۹۰۳ میلیون و ۸۰۲هزار( با نرخ دلار)

           حدود 75 درصد      

 

 

مرور آمارهای منتشره در مقیاس ارز واحد اروپایی (یورو) و ارز جهانی (دلار):

بررسی آمارها به نرخ یورو:ارزش کالا های صادراتی جمهوری مقدونیه در دوره ژانویه تا اکتبر سال جاری بالغ بر 4 میلیارد و 147 میلیون و 741 هزار یورو بوده که در مقایسه با سال گذشته ۱۶درصد افزایش یافته است.ارزش کالاهای وارداتی در همین دوره، ۵ میلیارد و ۵۷۴ میلیون و ۳۶۵هزار یورو بوده که نسبت به سال گذشته حدود ۱۱.۸درصد بیشتر شده است. کسری موازنه تجاری در دوره مزبور ۱ میلیارد و ۴۲۶  میلیون و ۶۲۴هزار یورو بوده است.

بررسی آمارها به نرخ دلار:در مدت مذکور، ارزش کالا های صادراتی مقدونیه به ۴ میلیارد و ۶۵۷ میلیون و ۷۳۶هزار دلار بالغ گردیده است. این ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶.۹درصد افزایش نشان می دهد. ارزش کالاهای وارداتی هم به ۶ میلیارد و ۲۴۶ میلیون و ۶۶هزار دلار بالغ شده که نسبت به سال گذشته،  2/12 درصد رشد داشته است.به این ترتیب، کسری تجاری در این دوره به ۱میلیارد و ۵۸۸ میلیون و ۳۳۰هزار دلار رسیده است.