اطلاعات اقتصادی مجارستان

اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری، بیمه، قانون کار و مالیات کشور مجارستان در لینک های زیر قابل مشاهده است:

https://hipa.hu/main

 

http://en.nav.gov.hu/

 

https://www.onyf.hu/en/

 

http://neak.gov.hu/felso_menu/rolunk/kozerdeku_adatok/tevekenysegre_mukodesre_vonatkozo_adatok/a_szerv_feladata_alaptevekenysege_es_hatarkore/en_a_szerv_alaptevekenyege_feladata_es_hatarkore

 

http://eugo.gov.hu/doing-business-hungary/labour-law

 

لیست بانک های فعال مجارستان

   دانلود : بانک های فعال مجارستان.pdf           حجم فایل 578 KB