آمار و ارقام اقتصادی افغانستان در سال 2016-2015 میلادی 

   دانلود : A9R3AFE.pdf           حجم فایل 1180 KB